Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Wymiany Młodzieży

Dla kogo?

Projekty w ramach tej akcji mogą być realizowane przez młodzież w wieku 13 – 25 lat, działająca w organizacji lub stowarzyszeniu typu non-profit, lokalnej lub regionalnej organizacji publicznej albo tworząca grupę nieformalną.

W wymianie musi wziąć udział jedna lub więcej grup z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich UE i przynajmniej jedna grupa z Kraju Unii Europejskiej.

Miejsce:

Kraj Programu lub Sąsiedzki Kraj Partnerski; wyjątek: projekty nie mogą odbywać się w jednym z tzw. krajów basenu Morza Śródziemnego: (Algieria, Autonomia Palestyńska Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja)

Aby zrealizować działania w kraju basenu Morza Śródziemnego należy aplikować do EuroMed Youth IV

Tematyka:

Projekt wymiany musi być związany z codziennym życiem uczestników, interesujący dla nich wszystkich, musi zawierać element edukacji pozaformalnej i co bardzo ważne – musi posiadać wymiar europejski. Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, których temat będzie związany ze wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, walką z rasizmem i ksenofobią, dialogiem, różnorodnością etniczną i religijną, aktywną rolą kobiet w społeczeństwie, prawami mniejszości, rozwiązaniami i odbudową na terenach pokonfliktowych, współpracą regionalną, z ochroną dziedzictwa kulturowego i ekologią. Priorytetowo traktowane są również projekty wielostronne, zaś projekty dwu– i trójstronne są możliwe do realizacji dla grup nieposiadających doświadczenia w realizacji wymian młodzieży.

>>> Zobacz także: szczegółowe priorytety na rok 2013 dla Akcji 3.1. oraz priorytety dla całego programu "Młodzież w działaniu".

Dofinansowanie:

Wszelkie informacje na temat zasad dofinansowania znajdziecie na stronach 96-99 Przewodnika po programie "Młodzież w działaniu". Należy zwrócić uwagę na to, że stawki, w oparciu o które nalicza się budżet, różnią się w zależności od tego, czy projekt odbywa się w Polsce, czy też w sąsiedzkim kraju partnerskim.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu