Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy mogę w tym samym czasie przesłać zgłoszenia na kilka szkoleń oferowanych przez Narodową Agencję?

Nie ma przeciwwskazań, proszę jednak mieć na uwadze, że nie ma możliwości zostania zakwalifikowanym na więcej niż jedno w krótkim odstępie czasu. Warto przeanalizować własne potrzeby i zgłosić się na to szkolenie, które rzeczywiście się przyda.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu