Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czym różni się wymiana szkolna od wymiany młodzieży wspieranej przez program "Młodzież w działaniu"?

Wymiana młodzieży opiera się przede wszystkim na dwóch istotnych założeniach: zaangażowaniu uczestników podczas tworzenia i realizacji całego projektu oraz na współpracy grup partnerskich. Spełnienie tych dwóch założeń wymaga dużej pracy i wielomiesięcznych przygotowań: od momentu powstania grupy, wybrania tematu, przez znalezienie grupy o podobnych zainteresowaniach oraz wspólnego określenia tematu planowanej wymiany.

Wymienione w pytaniu dwie różne formy pracy z młodzieżą różni przede wszystkim kontekst powstania i sposób realizacji, wymiana młodzieży wspierana przez Program nie zawiera takich elementów jak:

  • wybór uczestników na podstawie kryteriów innych niż zaangażowanie w pracę nad projektem,
  • uczestnictwo w jakichkolwiek działaniach związanych z kształceniem formalnym (lekcje, prezentacje systemów edukacji etc.),
  • realizacja projektu na zasadzie wizyta/rewizyta z partnerem zagranicznym bez uwzględnienia merytorycznego rozwoju współpracy konkretnych grup.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu