Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Często zadawane pytania - Szkolenia

Szkolenia

W opisie szkolenia zawsze podawana jest osoba, która jest odpowiedzialna za dane spotkanie i chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Ilość osób z Polski zakwalifikowanych do udziału zależy od rodzaju szkolenia, ustaleń z organizatorami oraz zainteresowania szkoleniem wśród uczestników z całej Europy. Zazwyczaj wysyłamy 1-2 osoby, ale zdarzają się też 4 (szkolenia BiTriMulti).

Nie zwracamy kosztów przejazdu samochodem/taksówką, kosztów transportu lokalnego w Polsce, kosztów dodatkowych noclegów oraz kosztów ubezpieczenia (ubezpieczenie jest obowiązkowe i stanowi wkład własny uczestnika w koszty szkolenia). Nie zwracamy także kosztów podróży, które nie są bezpośrednio związane z dojazdem na miejsce szkolenia/lotnisko.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy. Koszty podróży (oprócz transportu lokalnego w Polsce) zwracane są przez Polską Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” po zakończeniu spotkania i przekazaniu raportu wraz z oryginałami biletów. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego zakupu biletów z miejsca zamieszkania do miejsca spotkania. Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia podróży we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.

Dojazd na szkolenie stanowi wkład własny uczestnika w koszty szkolenia. W uzasadnionych sytuacjach, przy bardzo złej sytuacji finansowej, może się pojawić wyjątek od reguły.

Nie, na szkolenia przyjmujemy po jednej osobie z organizacji/instytucji, chyba że specyfika szkolenia wymaga inaczej.

Nie ma przeciwwskazań, proszę jednak mieć na uwadze, że nie ma możliwości zostania zakwalifikowanym na więcej niż jedno w krótkim odstępie czasu. Warto przeanalizować własne potrzeby i zgłosić się na to szkolenie, które rzeczywiście się przyda.

Niestety nie. Podstawowym wymogiem, by uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” jest przynależność do jakiejś organizacji pozarządowej/instytucji oraz praca z młodzieżą lub realizacja projektów młodzieżowych. Szkolenia służą bowiem zwiększeniu umiejętności realizowania projektów w ramach naszego programu, zaś osoby prywatne nie mają możliwości ich realizacji. Zdarza się, że do udziału w szkoleniu akceptujemy młodych ludzi z grup nieformalnych, powinny one jednak działać przy jakiejś organizacji/instytucji.

Osoba zainteresowana szkoleniem, powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się przy każdym ogłoszeniu. Jeśli formularz ma formę on-line należy najpierw zarejestrować się na stronie internetowej, a następnie wypełnić zgłoszenie (sama rejestracja na stronie nie wystarczy!). Nie trzeba przesyłać CV ani listów motywacyjnych, podczas rekrutacji opieramy się wyłącznie na danych z formularza.

Generalnie, aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć ukończone 18 lat, chyba że specyfika szkolenia dopuszcza wyjątek. Nie ma górnej granicy wieku. Osoby młodsze niż 18 lat przyjmowane są do udziału w szkoleniach krajowych związanych z Akcją 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe, należy jednak zawsze skonsultować się z osobą odpowiedzialną za spotkanie.

Aktualne informacje o szkoleniach, na które szukamy uczestników, znajdują się na naszej stronie internetowej www.mlodziez.org.pl/szkolenia
Polecamy również:
- stronę SALTO
- stronę Eurodesku
- newslettery programu "Młodzież w działaniu" oraz Eurodesku

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu