Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Sympozjum: Wolontariat Europejski a kompetencje do zatrudnienia.

Termin spotkania: 
12.05.2014 - 15.05.2014
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Ljubljana, Slovenia
Termin zgłoszeń: 
29.04.2014
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające

Międzynarodowe sympozjum " Wolontariat Europejski a kompetencje do zatrudnienia " jest częścią większego procesu , którego celem jest zbadanie kompetencji wolontariuszy biorących udział w projektach Wolontariatu Europejskiego. Wolontariusze rozwijają w trakcie realizacji projektów kompetencje, które mają znaczenie dla ich przyszłego zatrudnienia lub przedsiębiorczości .
Proces do tej pory składał się z krajowych grup fokusowych , badań i spotkań analizujących temat na poziomie krajowym . Międzynarodowe sympozjum umożliwi wychwycenie podobieństw i różnic miedzy krajami uczestniczącymi w projekcie ora umożliwi uzyskanie szerszego europejskiego kontekstu na ten temat. Spotkanie umożliwi również identyfikację przyszłych potrzeb i inicjatyw, a także przyczyni się do poprawy komunikacji i wzajemnego zrozumienia między sektorami zatrudnienia i młodzieży .
 

Cel i tematyka: 

Międzynarodowe Sympozjum będzie okazją do wymiany wyników badań krajowych i efektów spotkań . Ponadto ma na celu poprawę zrozumienia między sektorami zatrudnienia i młodzieży , w szczególności w odniesieniu do kompetencji rozwiniętych podczas nieformalnego kształcenia w ramach projektów Wolontariatu Europejskiego . Sympozjum będzie również okazją do identyfikacji przyszłych potrzeb i inicjatyw w tym obszarze .

Główne cele:
• przedstawienie i omówienie wyników badań ,
• przeprowadzenie analizy porównawczej,
• zaprezentowanie sukcesów ex- wolontariuszy w odniesieniu do przedsiębiorczości i / lub zatrudnienia,
• analiza wyników badań z uwzględnieniem perspektywy pracodawców,
• powiązanie projektu do procedur uznawania edukacji pozaformalnej ze szczególnym uwzględnieniem integracji młodych ludzi o mniejszych szansach .
 

Profil uczestnika: 

Sympozjum ma na celu zebranie około 40 uczestników ( podmioty i zainteresowane strony działające w dziedzinie Wolontariatu Europejskiego i zatrudnienia ) .

Delegacja krajowa będzie składała się z z maksymalnie 3 osób , najlepiej :
- 1 ex - wolontariusz ;
- 1 przedstawiciel organizacji wysyłających i przyjmujących organizacji ( mentor lub koordynator) ;
- 1 przedstawiciel pracodawców ( z działu HR lub z podobnych  pochodzący z małych, średnich i dużych firm )

Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia od uczestników, którzy byli częścią procesów i badań na poziomie krajowym.

Zgłoszenia: 

Formularz zgłoszeniowy: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ev...

Zgłoszenie nalezy wypełnić do 29 kwietnia online. Informacje dotyczace zakwalifikowania się zostaną przesłane po 1 maja.

Warunki uczestnictwa: 

Koszty podroży
Koszty podróży pokrywa Polska Narodowa Agencja, jednak znalezienie odpowiedniego lotu oraz zakup biletów (jak najtańszych) leży w Państwa gestii.

Zwrot kosztów
Zwrot kosztów podróży nastąpi po przesłaniu do Polskiej Narodowej Agencji (ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa) sprawozdania ze spotkania, wypełnionego formularza zwrotu kosztów podróży oraz zużytych biletów (np. biletów PKP, PKS, również wydrukowanych elektronicznych biletów lotniczych).

Wkład własny
Uwaga! Uczestnik musi wnieść wkład własny w koszty szkolenia. Wkładem własnym mogą być, np. koszty komunikacji miejskiej, lokalnej, koszt ubezpieczenia na czas udziału w sympozjum.

Aby udokumentować Państwa wkład, w koszty szkolenia bardzo proszę o przesłanie razem z rozliczeniem kosztów dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz biletów komunikacji miejskiej, jeśli z niej Państwo będą korzystali dojeżdżając na lotnisko w Polsce.
 

Kontakt: 
PodglądZałącznikWielkość
programmeevscompetencesforemployabilitysymposium.pdf120.67 KB

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu