Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Wizyta studyjna w Serbii

Termin spotkania: 
08.12.2013 - 12.12.2013
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Serbia
Termin zgłoszeń: 
05.11.2013
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające
Cel i tematyka: 

Głównym celem wizyty studyjnej jest poznanie innowacyjnych praktyk w pracy z młodzieżą i edukacji pozaformalnej w Serbii oraz zobaczenie sytuacji młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w Serbii. Uczestnicy będą mieli również możliwość znalezienia partnerów do realizacji przyszłych projektów w ramach programu Erasmus +.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika: 

Wizyta studyjna skierowana jest do osób:
- bezpośrednio pracujących z młodzieżą;
- odpowiedzialnych za realizację projektów międzynarodowych w ramach programu „Młodzież w działaniu”;
- pragnących realizować projekty we współpracy z organizacjami z krajów Europy Południowo-Wschodniej, a zwłaszcza z Serbią;
- posiadających motywację, by aktywnie uczestniczyć w CAŁEJ wizycie;
- władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
- mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje jednym, bądź dwoma miejscami, dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 5 listopada 2013 r. za pośrednictwem strony SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application... (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa: 

Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca spotkania. Koszty podróży (oprócz transportu lokalnego w miejscu zamieszkania) zostaną w całości zwrócone uczestnikom przez Polską Narodową Agencję po zakończeniu spotkania i przekazaniu raportu wraz z oryginałami biletów.

Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia podróży we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.

W przypadku gdyby po zatwierdzeniu uczestnictwa koszt dojazdu był przeszkodą we wzięciu udziału w spotkaniu, prosimy o kontakt mailowy z Polską Narodową Agencją pod adresem mmalinowska@frse.org.pl.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu