Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

ZOWE+2014 "W stronę zmian"

Termin spotkania: 
29.05.2014 - 01.06.2014
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Konstancin Jeziorna
Termin zgłoszeń: 
13.04.2014
Rodzaj spotkania: 
Krajowe

Zjazd Organizacji Wolontariatu Europejskiego (ZOWE) wpisał się na stałe do kalendarza Wolontariatu Europejskiego w Polsce i od wielu lat tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między Narodową Agencją oraz organizacjami goszczącymi i wysyłającymi wolontariuszy.

Tegoroczne ZOWE jest jednak wyjątkowe – zamyka ono bowiem siedmioletni cykl funkcjonowania Wolontariatu Europejskiego w ramach programu „Młodzież w działaniu”, a jednocześnie otwiera nową rzeczywistość związaną z programem Erasmus+ i funkcjonowaniem Wolontariatu Europejskiego w jego ramach.

Jest to więc świetna okazja do ewaluacji i podsumowań, jak również do wyciągnięcia wniosków, podzielenia się doświadczeniami, oraz jak najlepszego przygotowania się na przyszłość.
 

Cel i tematyka: 

Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku chcemy oprzeć program spotkania na oczekiwaniach uczestniczek i uczestników Zjazdu - wyrażonych w formularzach zgłoszeniowych.
Jednocześnie, chcąc jak najlepiej wykorzystać potencjał naszej grupy, zachęcamy do praktycznej wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń w formie mini-warsztatów prowadzonych przez uczestników. Jezeli znacie jakąś ciekawą metode pracy z wolontariuszami, którą chcecie się podzielić z innymi zachęcamy do zgłoszenia tego w formularzu.
 

Profil uczestnika: 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do udziału w tym spotkaniu zapraszamy osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektów Wolontariatu Europejskiego – po jednej, a w przypadku dużych organizacji, maksymalnie po dwie osoby z organizacji.
Program spotkania, zbudowany na podstawie oczekiwań i zainteresowań zgłaszających się osób, zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem udziału.
 

Zgłoszenia: 

Formularz zgłoszenia należy wypełnić do 13 kwietnia 2014 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Potwierdzenia uczestnictwa będą wysyłane po 20 kwietnia.

Warunki uczestnictwa: 

• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa wszelkie koszty związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i stroną merytoryczną szkolenia. Szkolenie realizowane jest ze środków programu "Młodzież w działaniu".
• Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia we własnym zakresie. Prosimy o zachowanie i przekazanie organizatorowi biletów komunikacji publicznej, które stanowią wkład własny uczestnika w koszty projektu.

Kontakt: 
Informacje dodatkowe: 

Trenerka prowadząca ZOWE+:

Eliza Zadłużna – trenerka programu „Młodzież w działaniu” (obecnie „Erasmus+”), w tym od 2004 r. trenerka w ramach Wolontariatu Europejskiego, trenerka programu „Intecultural Navigators” British Council, koordynatorka i trenerka Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, coach. Specjalizuje się w szkoleniach nt. edukacji międzykulturowej, wspierania procesów zmiany, coachingu oraz rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie w pracy z wolontariuszami i mentorami, liderami organizacji pozarządowych, osobami wspierającymi młodzież, młodzieżą ze środowisk wiejskich oraz z grupami studentów, jak również grupami międzynarodowymi w Ghanie, Czechach, Austrii, Finlandii, Luksemburgu i na Madagaskarze, w tym z mniejszościami narodowymi i uchodźcami.
Pasjonatka pracy metodami coachingowymi oraz wprowadzania pozytywnych zmian z zastosowaniem metody Appreciative Inquiry, jak również projektów edukacyjnych w Afryce (dwukrotnie realizowała kilkumiesięczne projekty dla kobiet i nauczycieli w Ghanie).
 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu